Cennik

Szkółka rekreacyjna                                        185 zł ( za miesiąc)

Szkółka sportowa                                            246 zł ( za miesiąc)

Akademia Dorosłych                                    185 zł ( 8 spotkań w miesiącu)

                                                                     123 zł (4 spotkania w miesiącu)

Sekcja woltyżerska                                     123 zł ( 4 spotkania w miesiącu)

Hipoterapia                                                   44 zł ( za 30 minut zajęć)

Gimnastyka korekcyjna                               44 zł  ( za 30 minut zajęć)

Kucykowe przedszkole                                44 zł ( za 30 minut zajęć)

Jazda rekreacyjna/nauka jazdy                    62 zł (1 h )

                                                                      44 zł ( 30 minut)

                              karnet   5x 30 minut      185 zł

                              karnet 10 x 1 h              554 zł

UWAGA -KARNETY NALEŻY WYKORZYSTAĆ W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA. PO TYM OKRESIE TRACĄ WAŻNOŚĆ!!!!!

Jazda  indywidualna z trenerem                   74 zł ( za trening min.45 minut)

                                                                      54 zł ( za 30 minut lonży)

Trening sportowy ( skoki, ujeżdżenie)          98 zł ( za trening)

                                                                 ceny zawierają 23 % podatku Vat