PROPOZYCJE ZAWODÓW ZIELENIEWO 22.02.2014 r.

22 lutego w Zieleniewie k/Kołobrzegu odbędą się towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody – Kołobrzeska Liga Amatorów. Termin zgłoszeń upływa 21 lutego

 

 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH KOŁOBRZESKA LIGA AMATORÓW

1. Organizator: PARK ROZRYWKI ZIELENIEWO (DZIKI ZACHÓD)

2. Termin: 22.02.2014 r. ( SOBOTA)

3. Miejsce: Zieleniewo k/Kołobrzegu; ul. Wycieczkowa 9

4. Termin zgłoszeń: 21.02.2014 (piątek) do godziny 20, wyłącznie e-mail na adres: zawody@zieleniewo.pl lub marekcho@op.pl

5. Warunki: konkursy -hala (podłoże piaskowe) ; rozprężalnia – ujeżdżalnia zewnętrzna/hala podłoże piaskowe

6. Biuro zawodów czynne 22.02.2014 od godziny 10:00 w SALOONIE (kontrola dokumentów, opłaty) OKAZANIE DOKUMENTÓW I DOKONANIE OPŁAT PRZED STARTAMI W KONKURSACH! ZAWODNICY, KTÓRZY NIE DOPEŁNIĄ FORMALNOŚCI PRZED STARTAMI NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO UDZIAŁU W KONKURSACH!!

7. Uczestnicy: wszyscy chętni zawodnicy

8. Wymagane dokumenty: zawodnicy-badania lekarskie i w przypadku osób niepełnoletnich, pisemna zgoda na start podpisana przez opiekunów prawnych; konie- aktualne szczepienia przeciwko grypie koni

9. Sędzia główny: MAREK CHOJNACKI, gospodarz toru: TADEUSZ SZURAJ

10. Opłaty: startowe 25 złotych – każdy start w konkursach: Kuce, Juniorzy ,Seniorzy i Open; 35 zł – start w konkursie dodatkowym L1

11. Nagrody: w konkursach eliminacyjnych ligi- floo’s dla koni; w konkursie dodatkowym L1 – całe startowe z tego konkursu. W finale Ligi ( patrz regulamin Ligi)- nagrody rzeczowe, puchary.

12. Program zawodów: godz.11.00 ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
*konkurs KUCE – 60 cm
*konkurs JUNIORZY – 75 cm
*konkurs SENIORZY – 80 cm
*konkurs OPEN – 100 cm
*konkurs dodatkowy – L1
Wszystkie konkursy są również KONKURSAMI OTWARTYMI dla zawodników nie biorących udziału w rozgrywkach ligowych

13. Sprawy organizacyjne: NA TERENIE OŚRODKA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ JAZDY W KASKACH ( ZAWODNICY, LUZACY, INNI) NIEPRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LIST STARTOWYCH ZAWODNIKA (RÓWNIEŻ W PRZYPADKU LUZAKA I INNYCH- SKREŚLENIE DOTYCZY ZAWODNIKA DLA KTÓREGO KOŃ BYŁ ROZPRĘZANY.

14. Na terenie zawodów, w czasie trwania konkursów, będzie ratownik medyczny.

15. Obowiązkowe jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas treningu,zawodów oraz w czasie transportu koni, zawodników i osób trzecich.

16. Dodatkowe informacje: Paweł Czechowicz 604-911-157 Katarzyna Wrońska 500-853-318

REGULAMIN KOŁOBRZESKIEJ LIGI AMATORÓW

1.UCZESTNICY

W kategorii Kuce mogą brać udział zawodnicy do 16 lat, nieposiadający żadnych uprawnień sportowych ( bez licencji i klas sportowych w skokach przez przeszkody). Dopuszczalna brązowa odznaka PZJ . Wiek zawodnika określa się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia ( 1998 i młodsi). W konkursach w kategorii Junior i Senior mogą startować zawodnicy zarejestrowani i niezarejestrowani w ZZJ , nieposiadający uprawnień sportowych ( żadnych licencji i klas sportowych) w skokach przez przeszkody ( mogą posiadać jedynie brązową odznakę PZJ). W kategorii Open mogą startować zawodnicy posiadający uprawnienia sportowe III stopnia i/lub srebrną odznakę PZJ i żadnych wyższych.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kołobrzeska Liga Amatorów rozgrywana jest w 4 kategoriach: Kuce – zawodnicy do 16 lat włącznie i konie, których wysokość w kłębie zmierzona na równej poziomej powierzchni nie przekracza 148 cm bez podków lub 149 cm w podkowach. Dla kuca nie jest wymagany certyfikat wzrostu , wystarczy jedynie oświadczenie właściciela/ użytkownika kuca. W przypadku niejasności decydujące zdanie o dopuszczeniu kuca do startu ma sędzia główny zawodów. Juniorzy- zawodnicy do 18 roku życia włącznie Seniorzy – zawodnicy powyżej 18 roku życia Open – zawodnicy bez podziału wiekowego, decydują posiadane uprawnienia, wymagany minimalny wiek konia – 5lat ( ze względu na konkurs finałowy )

3. ZASADY KLASYFIKACJI

Zawody ligowe rozgrywane będą raz w miesiącu od stycznia do kwietnia włącznie ( 25.01.2014r. 22.02.2014r. 29.03.2014r. 26.04.2014r. 27.04.2014r.- FINAŁ ). Każdy zawodnik może startować na wielu koniach. Każdy przejazd klasyfikowany jest osobno. Do konkursu finałowego awansują zawodnicy , którzy maja na koncie trzy czyste przejazdy (bez punktów karnych) w konkursach eliminacyjnych (konkursy eliminacyjne są konkursami dokładności). W przypadku mniejszej ilości zawodników z czystymi przejazdami, do finału uzyskają kwalifikacje zawodnicy z najmniejsza ilością punktów karnych (minimalna liczba zawodników zakwalifikowanych do finału – 10). Finał będzie dwu nawrotowy, w pierwszym nawrocie startują wszyscy zakwalifikowani, w drugim 10 najlepszych z pierwszego (konkursy finałowe rozgrywane na zasadach konkursu zwykłego). W przypadku zakwalifikowania się do finału zawodnika na dwóch koniach, w pierwszym nawrocie może startować na dwóch, w drugim nawrocie(po zakwalifikowaniu dwóch koni) zawodnik musi wybrać jednego konia do udziału w konkursie finałowym( w konkursie finałowym, w drugim nawrocie, zawodnik może startować tylko raz).

4. NAGRODY

W konkursach eliminacyjnych zawodnicy otrzymują floo’s. W konkursie finałowym –puchary i nagrody rzeczowe. DLA ZWYCIĘZCÓW WSZYSTKICH KATEGORII , oprócz nagród rzeczowych , ufundowany zostanie wyjazd na JMPA w skokach 2014 r.( koszt wpisowego, boksów i transport).