SZKÓŁKA JEŹDZIECKA 2014/2015

ZAJĘCIA SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ TAK JAK W LATACH POPRZEDNICH:

WTOREK – PIĄTEK POPOŁUDNIU,

SOBOTA -NIEDZIELA DO POŁUDNIA

PONIEDZIAŁEK DZIEŃ WOLNY OD JAZD.